Ana Prolić biografija

Rođena 1979. godine u Zagrebu.

Diplomirala Dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu na kojoj je (2002 – 2012) u statusu asistentice na odsjeku dramaturgije te znanstvene novakinje na istraživačkim prijektima (Branko Gavella: povijest, teorija, kritika, kultura teatra;  Hrvatska kazališna režija) predavala kolegij Povijest drame i kazališta.

Završila doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, smjer Teorija književnosti.

Sudjelovala na znanstvenim skupovima, te objavila niz znanstvenih radova.

Sudjelovala u međunarodnim kazališnim radionicama.

Napisala brojne kazališne dramatizacije i adaptacije, autorske tekstove, te radila kao dramaturginja na nizu predstava za odrasle i djecu.

Posljednjih nekoliko godina i režira.

Za svoj je rad nagrađena nagadama (Nagrada hrvatskog glumišta, Marin Držić, Marul, Žar ptica i dr.)  za dramski tekst, dramatizaciju/ adaptaciju, dramaturgiju i najbolju predstavu.

Pisala kazališne kritike i osvrte za tjedne i dnevne novine, te za specijalizirane časopise i portale, kao i enciklopedijske i leksikografske članke.

Bila članica prosudbenih povjerenstava, članica žirija, izbornica festivala, vodila radionice dramskog pisma.

Na Sveučilištu Vern, na smjeru Transmedijska dramaturgija predaje teoretsko – praktične kolegije Osnove dramaturgije i Kazališna dramaturgija.

Od 2012. godine u statusu samostalne umjetnice.