NOVO NORMALNO

Naziv projekta: Novo normalno

Ime korisnika: Umjetnička organizacija Kazalište Moruzgva

Trajanje projekta: 1.09.2021. – 1.09.2022. 

Vrijednost projekta: 499.216,26 kn

Iznos potpore iz Europskog socijalnog fonda: 424.333,82 kn

Iznos potpore iz Državnog proračuna: 74.882,44 kn

VIŠE O PROJEKTU:

Projekt “NOVO NORMALNO” pružit će mladim pripadnicima civilnog društva do 25 godina besplatne i pristupačne online edukativne radionice o područjima dramaturgije, glume i filma. Sudjelovanjem u radionicama, mladi će steći relevantno znanje o navedenim edukativnim područjima te će ono doprinijeti osobnom razvoju svakog individualnog korisnika.

U vidu činjenice da su mladi jedna od skupina u društvu kojima najviše prijeti socijalna isključenost zbog posljedica COVID-19 pandemije, ovaj projekt osim što obrazuje, umanjuje i tu prijetnju te potiče socijalnu interakciju među korisnicima i istaknutim poznavateljima dramske umjetnosti. Interakcija putem društvenih mreža, video poziva i ostalih online modela komunikacije najbolje zamjenjuje fizički pristup i interakciju te je iz tog razloga odličan put ka približavanju kulturno-umjetničkih sadržaja ranjivim skupinama.

Nadalje, ovaj će projekt s obzirom na svoj internetski način provedbe omogućiti participaciju i edukaciju o navedenim umjetničkim poljima i onim skupinama mladih koji su zbog geografske udaljenosti i u normalnim uvjetima, odnosno prije COVID-19 pandemije, rijetko imali pristup kulturno-umjetničkim institucijama, sadržajima i edukativnim programima. Time će se pridonijeti poboljšanju kulturno-umjetničke osviještenosti i obrazovanja u ruralnim i zabačenim naseljima Republike Hrvatske.

Online provedba omogućuje jednak pristup projektnim aktivnostima svim zainteresiranim korisnicima, bez obzira na spol, rasu, nacionalnost, seksualnu orijentaciju, imovinsko stanje ili invalidni status.

Zbog svega navedenog projekt je opravdan za financiranje kroz Poziv “Umjetnost i kultura online”.